• Sprawdziany zewnętrzne

    •    
     ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

     Rok szkolny 2021/2022

      

     Śr. wynik  szkoły

     Śr. wynik kraju

     Śr. wynik podlaskie

     Język polski

     65%

     60%

     57%

     Matematyka

     69%

     57%

     59%

     Język angielski

     72%

     %

     %

       

     Rok szkolny 2020/2021

      

     Śr. wynik  szkoły

     Śr. wynik kraju

     Śr. wynik podlaskie

     Język polski

     53%

     60%

     58%

     Matematyka

     50%

     47%

     47%

     Język angielski

     72%

     66%

     65%

         

     Rok szkolny 2019/2020

      

     Śr. wynik  szkoły

     Śr. wynik kraju

     Śr. wynik podlaskie

     Język polski

     61,50%

     59%

     67,50%

     Matematyka

     53,04%

     46%

     47%

     Język angielski

     63%

     54%

     54%

            

      Rok szkolny2018/2019

      

     Śr. wynik  szkoły

     Śr. wynik kraju

     Śr. wynik podlaskie

     Język polski

     64,59%

     63%

     60%

     Matematyka

     54,14%

     45%

     46%

     Język angielski

     63,83%

     59%

     58%

     Język niemiecki

     37,50%

     42%

     51%

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20
   • sekretariat@zskleosin.pl
   • 85 663-21-63
   • Zambrowska 20 16-001 Kleosin Poland
   • dankarc@zskleosin.onmicrosoft.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych