Wysokość wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

 

I dziecko - 40 zł

II dziecko - 35 zł

III dziecko - 25 zł

IV dziecko - zwolnione

 

Wpłat można dokonywać u Wychowawców oraz w postaci przelewu na rachunek Bankowy Rady Rodziców:

 

BANK BS JUCHNOWIEC FILIA W KLEOSINIE

NR RACHUNKU 81 8074 0003 0000 0765 2000 0010

 

Prosimy o podanie w tytule przelewu następujących danych:     „imię i nazwisko dziecka – klasa ”

 

Informujemy, iż pula 40% wpłat danej klasy przekazywana jest Wychowawcom na zakup nagród książkowych z okazji zakończenia roku szkolnego.