• Uczniowie i rodzice

    • Świetlica

    •  

     Regulamin

         

     Aneks do regulaminu

      

     Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć czekając na rodziców.                             

     Podstawowym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań. 

     Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

     • Zajęcia plastyczno – manualne: rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki
     • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu  – spacery zabawy w grupach,  gry zespołowe
     • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, recytacje, rebusy, krzyżówki, zgadywanki  itp.
     • Zajęcia z wykorzystaniem środków audio – wizualnych znajdujących się w świetlicy.

     Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane  są na wystawkach dekorujących  naszą świetlicę oraz korytarz szkolny. 

     Staramy się o to, aby atmosfera naszych podopiecznych była miła i przyjazna.  Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy się wyrabiać w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi  i  zgodnego współżycia w grupie.

     Mamy do dyspozycji trzy pomieszczenia, w tym salę do zajęć rekreacyjno – ruchowych.  

        

     Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

      

     Rozkład dnia        

     Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20
   • sekretariat@zskleosin.pl
   • 85 663-21-63
   • Zambrowska 20 16-001 Kleosin Poland
   • dankarc@zskleosin.onmicrosoft.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych