• Uczniowie i rodzice

    • Informacja o obiadach


    • WPŁATY NA OBIADY NA  KWIECIEŃ 2023


     Przyjmowane będą tylko w dniach 23.03.2023 do 27.03.2023

     (mają być na koncie najpóźniej 28.03.2023)

     Klasy I-VIII- 50,08zł ( bardzo proszę nie zaokrąglać)


     ​​​​​​​Klasy oddziału przedszkolnego- 81,12 zł

                

     UWAGA WAŻNE !!!

     W roku szkolnym 2022/2023 opłaty za obiady przyjmowane są w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc spożywania posiłków.

     Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem internetowym na konto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w Banku Spółdzielczym 22 8074 0003 0000 1645 2000 0020, tytułem: opłata za obiady (imię i nazwisko dziecka), kl…..,    za m-c …….kwota……

     W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko oddzielnie. 

     Wpłaty dokonane później (po ustalonym terminie) nie będą ujęte na liście obiadowej w danym miesiącu.

     Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły - tel. 85 663-21-63 nie później niż do godziny 13.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

     Kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu.

     Rodzice zobowiązani są to terminowego dokonywania opłat.

     W celu zapobieganiaprzypadkom nieuczciwego zachowania na stołówce szkolnej obiady będą wydawane tylko tym uczniom, którzy w danym dniu przedstawią aktualną kartkę żywieniową.

     W przypadku zagubienia kartki prosimy rodzica o osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły w celu uzyskania kartki zastępczej.


     Dyrektor Szkoły Podstawowej

     Marcin Hodun

     Regulamin stołówki szkolnej

     Grafik

     Jadłospis

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20
   • sekretariat@zskleosin.pl
   • 85 663-21-63
   • Zambrowska 20 16-001 Kleosin Poland
   • dankarc@zskleosin.onmicrosoft.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych