• Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien być żywy pośród was. (…) Żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, jeśli nie poświęci – w takiej czy innej formie – jakiejś cząstki swego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem.
     • Jan Paweł II
     • Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi, gdy przyłączamy się do jakiejś większej sprawy i staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na otaczający świat.
     • Nick Vujicic
     • Działalność humanitarna to również to: wielkie serce, by wybaczyć wiele niekompetencji.
     • Marc Vachon
    • Co to jest wolontariat?

    • Wolontariat polega na niesieniu pomocy potrzebującym – zarówno w kraju, jak i za granicą. Pomagać można pojedynczym osobom i całym społecznościom, uczestnicząc w pojedynczych akcjach lub podejmując się stałego wolontariatu na rzecz danej instytucji lub osoby. Rodzajów wolontariatu jest tak wiele, że każda osoba zainteresowana niesieniem pomocy z pewnością znajdzie odpowiedni dla siebie.

      

     Cele i założenia:

     • rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
     • zapoznawanie młodzieży z idea wolontariatu,
     • przekazanie wiedzy na temat ruchu pozarządowego,
     • przedstawienie działalności wybranych organizacji,
     • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej,
     • umożliwianie młodzieży podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących,
     • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
     • ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami (takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci),
     • promowanie życia bez uzależnień,
     • wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

      

     Sposoby działania:

     • prowadzenie warsztatów dla wolontariuszy – przygotowywanie do pracy wolontariackiej,
     • udział w różnych akcjach charytatywnych np. kwesty, zbiórki itp.,
     • opracowanie rocznego harmonogramu pracy,
     • praca oparta na rocznym harmonogramie pracy klubu,
     • koordynacja pracy wolontariuszy,
     • prowadzenie spotkań o charakterze wychowawczym,
     • monitorowanie pracy wolontariuszy,
     • ewaluacja pracy wolontariuszy.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20
   • sekretariat@zskleosin.pl
   • 85 663-21-63
   • Zambrowska 20 16-001 Kleosin Poland
   • dankarc@zskleosin.onmicrosoft.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych