• Samorząd uczniowski

    • O samorządzie


    • Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.


     Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy,  czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.

     Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole,

     • macie szansę lepiej się zintegrować,
     • poznać nowych ludzi,
     • rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,
     • wzbogacacie ofertę imprez szkolnych,
     • możecie znaleźć ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu,
     • macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,
     • uczycie się współpracy w grupie,
     • zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.
      
     Główne cele działalności Samorządu Szkolnego:
     • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,
     • stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska,
     • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
     • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich,
     • kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych,
     • wdrażanie podstawowych zasad wychowania,
     • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych,
     • kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych,
     • zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności,
     • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20
   • sekretariat@zskleosin.pl
   • 85 663-21-63
   • Zambrowska 20 16-001 Kleosin Poland
   • dankarc@zskleosin.onmicrosoft.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych